Tvorba 2D projektovej dokumentácie

Vyhotovenie 2D výkresu na základe fotogrametrického zamerania fasády

Fotografia 2D CAD výkres

Vyhotovenie 2D výkresu pôdorysu z 3D merania

Vyhotovenie 2D výkresu rezu objektom z 3D merania

Návrat hore